Trách nhiệm với xã hội

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp luôn gắn liền với các hoạt động và tầm nhìn chiến lược trong tương lai của công ty chúng tôi. Báo cáo Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp năm 2018 của Cushman & Wakefield cho thấy rằng chúng tôi đang thực hiện lời hứa với nhiều bên liên quan để hoạt động với sự liêm chính, trách nhiệm và tiêu chuẩn đạo đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.